نیازمندیهای صنعت ساختمان

دیوار سبز زنده در استان مازندران


دیوار سبز زنده در استان مازندران

دیوار سبز زنده در استان مازندران

۱ – فضایی سبز با نور مصنوعی و آبیاری اتوماتیک دیگر نیازی به نیروی انسانی ندارد.

۲- دیوار سبز چشم اندازیست که باعث کاهش خستگی ، عصبانیت ، استرس ووو میگردد. راندمان

و بهینه شدن نیروی انسانی را با هم نشینی درکنار فضای سبز بالا ببرید.

۳- اکسیژن ساز است و هوای محیط را پاکیزه میکند و مکندگی گرد و غبار مضر معلق در محیط اطراف .

۴- نگهداری و پرورش گیاهان زنده در تمامی اماکن و سر پوشیده جابجایی سریع و تعویض گیاهان.

کلیه اطلاعات در تماس به سمع و نظر شما خواهد رسید.

۰۹۱۱۶۳۳۶۱۰۰

بختیاری


مطالب مرتبط