نیازمندیهای صنعت ساختمان

دیوار سبز با گلهای طبیعی در استان مازندران


دیوار سبز با گلهای طبیعی در استان  مازندران

دیوار سبز با گلهای طبیعی در استان مازندران

۱- فضایی سبز با نور مصنوعی و آبیاری اتوماتیک دیگر نیازی به نیروی انسانی ندارد.

۲- دیوار سبز چشم اندازیست که باعث کاهش خستگی ، عصبانیت، استرس ووو میگردد. راندمان و بهینه شدن نیروی انسانی را با هم نشینی در کنار فضای سبز بالا ببرید.

۳- اکسژن ساز است و هوای محیط را پاکیزه میکند  و مکندگی گرد و غبار مضر معلق در محیط اطراف.

۴-  نگهداری و پرورش گیاهان زنده در تمامی اماکن و سر پوشیده . جابجایی سریع و تعویض گیاهان .

کلیه اطلاعات در تماس به سمع و نظر شما خواهد رسید.

۰۹۱۱۶۳۳۶۱۰۰

بختیاری


مطالب مرتبط