نیازمندیهای صنعت ساختمان

درب ورودی ملامینه -HPL


درب ورودی ملامینه -HPL

این درب در مدل و طر حهای حصیری -کسری گلدار-نیم گرد-سه قا بیضی در رنگ های ونگه -ماهگونی-گردویی و راش می باشد
درب ملامینه نیاز به رنگ ندارد و میتوان به عنوان درب ورودی و درب اتاقی استفاد کرد
درب ملامینه ضد آب باشد


مطالب مرتبط