نیازمندیهای صنعت ساختمان

خرید و فروش انواع چوب روسی،سفید و جنگلی


خرید و فروش انواع چوب روسی،سفید و جنگلی

خرید و فروش انواع چوب روسی ، سفید و جنگلی در همه ابعاد به صورت خشک و خیس و دونم

چوب روسی خشک ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان

چوب روسی خیس ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان

چوب توسکا خشک ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان

توسکا به صورت گرده تونی ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان

جهت خرید با شماره تماس و ادرس وبسایت ما به نشانی kiyanchoub.ir ارتباط برقرارکنید


مطالب مرتبط