نیازمندیهای صنعت ساختمان

جارو مرکزی پانیذ


جارو مرکزی پانیذ

شرکت طرح و ایده سازه های مشهد تولیدکننده دستگاههای جارو مرکزی بانام تجاری پانیذ تنها تولید کننده جارو مرکزی با اشکال مختلف هندسی و با مصالح ساختمانی استاندارد در کشور،

نصب جارو مرکزی،فروش جارومرکزی،تعمیرات جارومرکزی ،سرویس جارومرکزی،


مطالب مرتبط