نیازمندیهای صنعت ساختمان

تیرچه پیش تنیده


تیرچه پیش تنیده

تیرچه پیش تنیده

شرکت بتن پیش فشرده ایران اولین و بزرگترین واحد تولید کننده تیرچه پیش تنیده تا طول دهنه ۱۲ متر و ارتفاع ۱۷ سانتی متر در کشور ، دارای پروانه استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و کد رهگیری ده رقمی ۶۶۱۷۸۰۳۸۸۸

۳ وایر متری ۱۲۰۵۸ تومان

۴ وایر متری ۱۴۴۱۴ تومان

۵ وایر متری ۱۹۱۲۷ تومان

۶ وایر متری ۲۷۱۶۶ تومان

۷ وایر متری ۲۹۲۴۵ تومان

قابل ذکر است که تعداد وایر بر اساس طول دهنه میباشد به عنوان مثال برای بار مسکونی از ۱ متر تا طول دهنه ۵٫۴ متر از تیرچه ۳ وایر استفاده می شود.

۰۹۳۶۷۲۴۱۴۱۴ جیحون

۰۲۱۴۴۹۸۰۱۶۱ کارخانه

شرکت بتن پیش فشرده ایران شعبه دیگری ندارد .


مطالب مرتبط