نیازمندیهای صنعت ساختمان

تیرچه پیش تنیده صنعتی


تیرچه پیش تنیده صنعتی

تیرچه پیش تنیده صنعتی

شرکت بتن پیش فشرده ایران اولین تولید کننده تیرچه پیش تنیده تا طول دهنه ۱۲ متر و ارتفاع ۱۷ سانتی متر از سال ۱۳۴۸ در کشور،  دارای پروانه استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران از سال ۱۳۸۸ و کد رهگیری ده رقمی ۶۶۱۷۸۰۳۸۸۸

۳ وایر متری ۱۲۰۵۸ تومان

۴ وایر متری ۱۴۴۱۴ تومان

۵ وایر متری ۱۹۱۲۷ تومان

۶ وایر متری ۲۷۱۶۶ تومان

۷ وایر متری ۲۹۲۴۵ تومان

قابل ذکر است که تعداد وایر بر اساس طول دهنه میباشد به عنوان مثال برای بار مسکونی از ۱ متر تا طول دهنه ۵٫۴ متر از تیرچه ۳ وایر استفاده می شود .

۰۹۳۶۷۲۴۱۴۱۴ جیحون

۰۲۱۴۴۹۸۰۱۶۱ کارخانه

شرکت بتن پیش فشرده ایران شعبه دیگری ندارد.


مطالب مرتبط