نیازمندیهای صنعت ساختمان

تیرچه پیشتنیده ایرانیان(آتی بام)


تیرچه پیشتنیده ایرانیان(آتی بام)

برخی مزایای تیرچه پیش تنیده

-کاهش هزینه ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به تیرچه های خرپایی

-پوشش دهانه تا ۱۲ متر و حذف ستون های داخلی سازه

-کاهش بتن ۲۰ تا ۲۵ درصدی داخل تیرچه ها در مقایسه با تیرچه های خرپایی

-کاهش میلگرد مصرفی در سقف

-حذف لرزش و ارتعاش در سقف

-بهبود عملکرد سقف(ثقلی و لرزه ای)

-کاهش وسایل اجرای سقف به دلیل خود ایستا بودن آن

-حذف ترک در سقف و تیرچه به دلیل تکنولوژی پیش تنیدگی

کافیست کلمه تیرچه پیش تنیده را در گوگل جستجو کنید.


مطالب مرتبط