نیازمندیهای صنعت ساختمان

تولید کننده و فروشنده یونولیت های سقفی


تولید کننده و فروشنده یونولیت های سقفی

تولید کننده و فروشنده انواع یونولیت های سقفی

کیفیت بالا و قیمت مناسب

۲۵ ، وزن ۱۱۰۰ قیمت ۱۹۰۰۰

۲۵ ، وزن ۱۲۰۰ قیمت ۲۰۴۰۰

۲۵ ، وزن ۱۳۰۰ قیمت ۲۱۸۰۰

کرومیت ۱ متری ، وزن ۸۰۰ گرم قیمت ۱۴۰۰۰

کرومیت ۱ متری ، وزن ۹۰۰ گرم قیمت ۱۴۹۰۰

کرومیت ۲ متری ، وزن ۱۶۰۰ قیمت ۲۷۱۰۰

کرومیت ۲ متری ، وزن ۱۷۰۰ قیمت ۲۸۵۰۰

کرومیت ۲ متری ، وزن ۱۸۰۰ قیمت ۲۹۹۰۰

شماره تماس:

۰۹۲۲۷۱۳۵۳۱۹ زارعی


مطالب مرتبط