نیازمندیهای صنعت ساختمان

تولید کننده اره آتشی


تولید کننده اره آتشی

تولید کننده اره آتشی تک فاز و تولید کننده اره آتشی سه فاز.

اره آتشی تک فاز دینام سه اسب چین.

اره آتشی سه فاز دینام ده اسب موتوژن تبریز شفت یک تیکه فولادی همراه با تابلو برق.

اره آتشی سه فاز دینام ده اسب الکتروژن شفت یک تیکه فولادی همراه با تابلو برق.

اره آتشی سه فاز دینام ده اسب موتوژن تبریز شفت یک تیکه فولادی.

اره آتشی سه فاز دینام ده اسب الکتروژن شفت یک تیکه فولادی.

اره آتشی سه فاز دینام پانزده اسب موتوژن تبریز شفت یک تیکه فولادی.

اره آتشی سه فاز دینام بیست اسب موتوژن تبریز شفت یک تیکه فولادی.

اره آتشی دارای اتاق و بدنه سنگین و بدون لرزش و ارتعاش می باشد.

 

 

 


مطالب مرتبط