نیازمندیهای صنعت ساختمان

تولیدکننده پروفیل زیرسازی نما سمنت برد


تولیدکننده پروفیل زیرسازی نما سمنت برد

شرکت پارس آهن تاب

تولیدکننده انواع پروفیل های گالوانیزه زیرسازی سمنت برد

پروفیل M 80  ، M 110 ، V 80  ، A 60 در ضخامت ۷/۰ میلی متر

تولیدکننده انواع پروفیل گالوانیزه سقف و دیوار کاذب

اتصالات نصب  کلیپس ، براکت ، HT90  ،اتصال W

تولید پروفیل کلیک

بزرگ ترین تولیدکننده انواع تایل های آلومینیومی       

دفتر مرکزی : ۰۲۱-۸۸۱۷۵۰۱۲

 


مطالب مرتبط