نیازمندیهای صنعت ساختمان

تولیدوفروش قرنیز تمام چوب پارفیکا


تولیدوفروش قرنیز تمام چوب پارفیکا

پارفیکا , نخستین برند تولید پارکت چوبی در ایران
طرح آرش , کد ۱۰۰۳۰۷۱۳
از چوبهای بلوط راش آزاد گردو طول ۲۰۰ , عرض ۷,۱۰,۱۲.۵ سانت

قرنیز


مطالب مرتبط