نیازمندیهای صنعت ساختمان

توليد و فروش انواع لباسکار و دوبنده و يکسره


توليد و فروش انواع لباسکار و دوبنده و يکسره

توليد و فروش انواع لباسکار و دوبنده و يکسره

توليد و فروش انواع لباسکار و دوبنده و يکسره
انواع لباسکار مهندسي و کارگري
انواع لباسکار لي و طرح ايرانخودرويي
انواع تيشرت کار و تيشرت
انواع کارو
اناع روپوش پزشکي و خدماتي
انواع مقنعه کار و کراواتي و دانشجويي

تلفن: ۰۹۳۵۷۰۹۱۳۴۰-۰۹۱۲۰۳۴۷۹۹۶
آدرس: کيلومتر ۱۹جاده قديم تهران-کرج شهرقدس(قلعه حسن خان) ميدان قدس مجتمع قدس


مطالب مرتبط