نیازمندیهای صنعت ساختمان

تعمییر سقف های قدیمی سوله،کارخانجات،انباری ها


تعمییر سقف های قدیمی سوله،کارخانجات،انباری ها

تعمییر سقف های قدیمی سوله،کارخانجات،انباری ها

تعویض پوشش انواع سقف شیبدار

شیروانی وتعمیر سقف ودیوار کارخانجات وانبارها

باانواع متریال نو(ورق گالوانیزه،ایرانیت،ساندویچ پانل)

تعویض انواع آبرو(ناودونی)

خدمات سراسرکشور

نوبخت:۰۹۳۹۱۹۵۹۵۹۶

۰۲۱۵۵۵۰۹۸۴۳


مطالب مرتبط