نیازمندیهای صنعت ساختمان

تعمیر آبرو سوله


تعمیر آبرو سوله

تعمیر آبرو سوله

تعمیر آبرو:تعمیر-تعویض و ایجاد آبرو برای سالنهای صنعتی شرکت پوشش گستران آذرستان ۰۹۱۴۴۹۴۵۶۷۴ سیفی

اکثر آبرو ها بعد ازمدت ۵ الی ۱۰ سال کارایی خود را به خاطر  ته نشین شدن آب همراه با خاک موجود در هوا که موجب پوسیده شدن ورق آبرو می شود، از دست می دهند برای جلوگیری از این مشکل بازدید هر سه ماه یک بار و تمیز کردن گرد و خاک موجود داخل آن باعث عدم پوسیدگی و کارایی بهتر آبرو می شود.

آبروهای قدیمی قابل تعمیر و تعویض می باشد.

برای آبرو ورق گالوانیزه با ضخامت یک میل به بالا و اتصال محل درز ها و آبرو ها در صورت امکان جوش و در غیر این صورت توسط چسب با قدرت بالا و عایق بندی مناسب پیشنهاد می گردد.

امکان ایجاد آبرو به صورت آبرولندنی و آبرو حصیری برای سالنهایی که آبرو ندارد میسر می باشد.این آبراه با کوتاه کردن ورق در داخل سوله و یا به صورت نمایان در بیرون سوله با زیر سازی مناسب امکانپذیر می باشد.

شرکت پوشش گستر آذرستان آماده هرگونه خدمات در زمینه تعمیر،تعویض و احداث آبرو برای سالنهای صنعتی و سوله ها می باشد.


مطالب مرتبط