نیازمندیهای صنعت ساختمان

تبلیغات در بیلد حال

تبلیغات در بیلد حال

برای درج آگهی در سایت بیلد حال می توانید واریز خود را بصورت پرداخت آنلاین انجام داده  و جهت  پیگیری واریزی از طریق ارسال ایمیل می توانید با ما در ارتباط باشید.
آدرس ایمیل: moradi777@gmail.com

نام شما *
پست‌الکترونیک شما *
موبایل شما *
مبلغ *
به تومان
توضیحات پرداخت *
آگهی ۱ ستاره
آگهی ۳  ستاره آگهی ۶ ستاره  بنر ثابت در صفحه اول سایت
در دسته بندی مربوطه درج می گردد

 

در دسته بندی مربوطه درج می گردد

در ابتدای تمامی آگهی های رایگان درج می گردد

آگهی به طور مادام العمر در دسته بندی درج می گردد

سئو آگهی در گوگل

در دسته بندی مربوطه درج می گردد

در ابتدای تمامی آگهی های رایگان درج می گردد

در صفحه اصلی سایت درج می گردد.

آگهی به طور مادام العمر در دسته بندی درج می گردد

سئو آگهی در گوگل

بنر در  صفحه اول سایت به طور ثابت برای یکماه درج می گردد و امکانات زیر را به طور رایگان بر ای آگهی دهنده فراهم می آورد

در دسته بندی مربوطه درج می گردد

در ابتدای تمامی آگهی های رایگان درج می گردد.

در صفحه اصلی سایت درج می گردد.

آگهی به طور مادام العمر در دسته بندی درج می گردد

سئو آگهی در گوگل

۱۰ هزار تومان ثبت اولیه
 هزینه درج ۵۰ هزار تومان هزینه درج ۲۰۰هزار تومان هزینه درج بنر ۵۰۰ هزار تومان