نیازمندیهای صنعت ساختمان

بلوک سبک گازی NAAC


بلوک سبک گازی NAAC

سبک و کم وزن
عایق حرارتی سرما و گرما
ساخت بسیار دقیق
جاذب صدا
سازگار با محیط زیست


مطالب مرتبط