نیازمندیهای صنعت ساختمان

انجام ازمایشات ژئوتکنیک


انجام ازمایشات ژئوتکنیک

شرکت مهندسین مشاور پی اب کاو دارای گرید یک وزارت راه و شهرسازی

-انجام تمامی تست های ازمایشگاهی و صحرایی خاک
-انجام حفاری (گمانه ) های ماشینی و دستی
-طراحی و اجرای انواع سیستم های پایدار سازی گود و طراحی گود
-انجام ازمایشات اس پی تی – دانهول – برش برجا- بارگذاری صفحه ای-دانسیته در محل- لفران -لوژان و …
-ارائه گزارشات و فیلم های مورد تایید نظام مهندسی


مطالب مرتبط