نیازمندیهای صنعت ساختمان

الیاف پلی پروپیلن PP


الیاف پلی پروپیلن PP

 الیاف پلی پروپیلن (P.P.)
 مزایای استفاده از الیاف P.P.
• کاهش ترک¬خوردگی و جلوگیری از ترک¬های مویی
• افزایش مقاومت در برابر ضربه
• افزایش مقاومت در برابر سایش
• کاهش نفوذپذیری در برابر آب و مواد خوردگی
• افزایش مقاومت کششی
• افزایش مقاومت فرسایشی
 الیاف بتن


مطالب مرتبط