نیازمندیهای صنعت ساختمان

افزودنی چسب پرلفیکس


افزودنی چسب پرلفیکس

افزودنی چسب پرلفیکس

چسب پودری پرلفیکس نوعی چسب تشکیل شده از گچ و مواد افزودنی می باشد که به صورت پودر (آماده ترکیب با آب) عرضه می شود. خمیر برای اتصال صفحات روکش دار گچی به سطوح مختلف کاربرد دارد.
درصد استفاده از این افزودنی بین یک و نیم تا دو درصد وزنی گچ می باشد یعنی برای ساخت یک تن چسب پرلفیکس حدود ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم از این افزودنی مورد نیاز است.


مطالب مرتبط