نیازمندیهای صنعت ساختمان

افزودنی دیرگیر کننده گچ


افزودنی دیرگیر کننده گچ

افزودنی دیرگیر کننده گچ

افزودنی دیرگیر کننده گچ پردیس نگین یک آمیزه پودری می باشد که قابل استفاده برای افزایش زمان گیرش گچ تا چند ساعت در کاربرد هایی نظیر ساخت پنل های گچی می باشد. با افزودن این پودر با درصد های معین به گچ می توان زمان گیرش گچ را مطابق زمان دلخواه کنترل نمود. این افزودنی در دو فرمولاسیون مختلف و به عناوین دیرگیر کننده نوع یک و دیرگیرکننده نوع دو ارائه می شود.

افزودنی دیرگیر کننده گچ نوع ۱

افزودنی دیرگیر کننده گچ برای استفاده به صورت اختلاط خشک با گچ و برای تولید گچ دیرگیر و استفاده در صنایع گچ قالبگیری مناسب می باشد.

روش استفاده: این افزودنی بازای هر ۰/۵% و یا ۵ کیلو در هر تن تقریبا حدود ۶۰ دقیقه زمان گیرش را به تاخیر می اندازد . این افزودنی می بایست به صورت خشک با گچ مخلوط و هموژن گردد.
افزودنی دیر گیر کننده نوع ۲

افزودنی دیر گیر کننده گچ نوع دو برای استفاده به صورت اختلاط خشک با گچ و نیز محلول در آب و در کاربردهای تولید گچ دیرگیر و استفاده در صنایع گچ قالبگیری و تولید پنل ها و صفخات گچی مناسب می باشد.

روش استفاده: این افزودنی بازای هر ۰/۱% یا ۱ کیلو در هر تن تقریبا حدود ۶۰ دقیقه زمان گیرش را به تاخیر می اندازد. افزودنی دیرگیر کننده گچ نوع ۲ می تواند هم به صورت خشک با گچ مخلوط و هموژن شود و هم به صورت افزودنی به آب مورد استفاده در تولید خمیر گچ اضافه شده و مستقیما مورد استفاده قرار گیرد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۰۶۳۰۵۶۲۲ تماس حاصل فرمایید.


مطالب مرتبط