نیازمندیهای صنعت ساختمان

اجاره چکش برقی بتن کن هیلتی دریل تخریب


اجاره چکش برقی بتن کن هیلتی دریل تخریب

اجاره چکش برقی بتن کن هیلتی دریل تخریب

***اجاره چکشهای برقی آلمانی دیوالت و هیلتی با شرایط ویژه پیمانکاری عباسی***
“شعبه نظام آباد”
—ارسال به تمام نقاط تهران رایگان—
بازگشت به عهده کارفرما
گارانتی سلامت: دستگاه در محل شما آزمایش میشود در صورت رضایت کارفرما تحویل میگردد در صورت عدم سلامت به رایگان تعویض میشود.
گارانتی خرابی: هرگونه خرابی به هر علتی به عهده اینجانب میباشد بدون کوچکترین هزینه دستگاه تحویل گرفته میشود (فقط شکستگی به عهده کارفرما میباشد ).
گارانتی سرویس:هر سه روز کارفرما میتواند درخواست سرویس دستگاه را بنماید و دستگاه رایگان سرویس میشود.
در صورت خرابی دستگاه جایگزین زیر ۲ ساعت برای کارفرما ارسال رایگان میشود.
اجاره دستگاه دیوالت المان ۴۰ هزار تومان با گارانتی های فوق الذکر.


مطالب مرتبط