نیازمندیهای صنعت ساختمان

ابر روان کننده کربوکسیلاتی


ابر روان کننده کربوکسیلاتی

ابر روان کننده ، افزودنی مایع بر پایه کربوکسیلات می باشد . ابر روان کننده کربوکسیلاتی کاهنده بسیار قوی آب اختلاط بتن می باشد و افزاینده بسیار قوی کارایی بتن با عملکرد بالا بوده و به نحو چشمگیری پخش شدن ذرات سیمانی را بهبود می بخشد . مصرف ابر روان کننده کربوکسیلاتی موکدا به الزامات ساخت بتن های ویژه ( خود تراز شونده و خود متراکم شونده ) و بتن هایی که الزامات آئین نامه ای آن به حداقل رساندن نسبت آب به سیمان باشد و یا در شرایط خاص که افت اسلامپ با دیگر مواد فوق روان ساز قابل جبران نباشد تاکید شده است .

 افزودنی های بتن


مطالب مرتبط