نیازمندیهای صنعت ساختمان

آجر نماچین


آجر نماچین

کارخانه آجر نماچین اولین و تنها تولیدکننده تایلهای نمای طرح چوب با دستگاههای اتوماتیک رباتیک در ایران

دارای ISO9001:2008 ,  ISO 10668  , ISO17025 و استاندارد مهندسی ایران
انتخاب واحد نمونه استاندارد در سال های ,۱۳۹۲ ۱۳۸۷
انتخاب کارآفرین برتر  استان سال ۱۳۹۲ و۱۳۹۰و۱۳۸۱
انتخاب به عنوان برند برتر در سال ۱۳۸۹و۱۳۹۰و۱۳۹۱

آجر


مطالب مرتبط