نیازمندیهای صنعت ساختمان

آبادگران سازه – مواد مهندسی ساختمانی


آبادگران سازه – مواد مهندسی ساختمانی

افزودنی مجاز بتن

انواع روان کننده و فوق روان کننده
ضد یخ ، گروت ، واتر استاپ
روکش استرند ، غلاف انکر ، شیلنگ تزریق
چسب کاشی و چسب بتن
میکروپایل
اسپیسر
ملزوان نیلینگ ، کابل ، ساترند ، مش ، رابیتس ، سیم مفدول

کلمات کلیدی

۱ اسپیسر
۲ روان کننده بتن
۳ واتراستاپ
۴ ضدیخ بتن
۵زودگیر بتن
۶ ابندکننده بتن
۷چسب کاشی چسب بتن
۸گروت

در ملزومات نیلینگ
۱ استرند
۲ شیلنگ تزریق
۳غلاف استرند
۴ انکوریج
۵ گووه
۶ صفحه گیره

بازار آهن شادآباد ، مجتمع ۱۷ شهریور

مهندس عمران اکبری


مطالب مرتبط